AKTUALITY    O NÁS    TRÉNINGY    INFO    SEMINÁRE    FOTO    VIDEO    NA STIAHNUTIE    KONTAKT

 

Podporte správnu vec

Ak sa rozhodnete darovať nám 2%

zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod,

ako na to.

Ďakujeme Vám za Váš záujem a podporu!Aikido Dojo Trnava

NOVÉ TLAČIVO VYHLÁSENIA

s predvyplnenými údajmi

Aikido dojo Trnava:

2% pre aikido.Máte možnosť podporiť klub, kde už viac ako 25 rokov podporujeme deti a mládež a sprevádzame ich na ceste Aikido. Na ceste bojového umenia určeného nielen pre deti a mládež, ale pre všetky vekové kategórie. Na ceste bojového umenia, ktoré holisticky rozvíja všetky atribúty ľudského tela. Poskytuje intenzívny tréning pre telo, rozvíja fyzickú kondíciu i flexibilitu kĺbov, učí koordinovanému a zároveň uvoľnenému narábaniu s vlastným telom. Každodenný život v sebe nesie mnoho konfliktov - s okolím, s inými ľuďmi, so sebou samým, a tak odvaha, rozhodnosť, sila, jasná myseľ sú atribúty, ktoré prostredníctvom Aikido rozvíjame a následne ich aplikáciou môžeme konfliktom lepšie čeliť a nie pred nimi utekať. Poskytuje nám kreatívnu silu na zmenu, ktorá vedie k učeniu a skutočnému rastu osobnosti, ako po stránke fyzickej tak i psychickej. Je efektívnym nástrojom sebaobrany, čo isto ocenia najmä fyzicky slabšie skupiny, ako sú deti a ženy.


Stručná história ADT ›

História ADT na fotkách ›

NOVÉ TLAČIVO POTVRDENIA

vyplní zamestnávateľ:


Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?


Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi


Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno (názov): AIKIDO DOJO TRNAVA

Sídlo – Ulica, Súpisné/orient. číslo., PSČ, Obec: Orolská 1, 91700 Trnava

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO): 36093271


Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska ›


Podávate si daňové priznanie sami?


Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa

(typ A VIII. Oddiel priznania , typ B XII. Oddiel priznania ).  


Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno (názov): AIKIDO DOJO TRNAVA

Sídlo – Ulica, Súpisné/orient. číslo., PSČ, Obec: Orolská 1, 91700 Trnava

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO): 36093271


Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019)

na daňový úrad podľa Vášho bydliska ›


Postup pre právnické osoby


Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (VI. časť priznania)  


Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno (názov): AIKIDO DOJO TRNAVA

Sídlo – Ulica, Súpisné/orient. číslo., PSČ, Obec: Orolská 1, 91700 Trnava

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO): 36093271


Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) ›

a v  tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.